Бухгалтерія


           Бухгалтерія є структурним підрозділом школи-інтернату, яка забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності та реалізацію фінансової, бюджетної та податкової політики. У своїй діяльності бухгалтерія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, наказами директора школи-інтернату, Положенням про бухгалтерську службу та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність закладу.

          Керівництво бухгалтерією здійснює головний бухгалтер – Соловей Ольга Сергіївна.

       Бухгалтерська служба – Посохова Марина Григорівна,

                                                            Удянська Наталія Борисівна,

                                                           Літвінова Олександра Олександрівна

           Бухгалтерія – тел./факс: (057) 741-10-37